Jason Chan

Jason Chan has been dubbed Hong Kong’s ‘Hidden Master’.

  1. Ba Ba De Li Wu
  2. Jin Cao Mei
  3. Zui Hou De Yi Ge Shou Fei Ting
  4. Hua Chu Ge Wen Hua
  5. Qiao Xia Shi San Lang
  6. Qi Zhe
  7. Ben Neng Si
  8. You Are Not Alone

View ALL MUSIC